บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

ผลงาน

...
Grid Modernization and Smart Grid

โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับความเป็นกลางทางคาร์บอน: เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน โมเดลธุรกิจ และการใช้งานจริง

อ่านต่อ >>

...
โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่:

เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ การใช้งาน และบำรุงรักษา

อ่านต่อ >>

...
การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการผลิต ติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย์

การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการผลิต ติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย์

อ่านต่อ >>