บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การประเมินสภาพฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยการทดสอบแบบไม่ทำลาย

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับการสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินสภาพฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Insulation Condition Assessment of High Voltage Electrical Apparatus by Non-Destructive Testing)" วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีท่านอาจารย์และวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น

ยุทธการครั้งต่อไปจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน และบำรุงรักษา (Underground Transmission and Distribution Systems Infrastructure for Modern Cities: Design, construction, Installation, Testing, Operation and Maintenance”ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com