บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด (PEN) เป็นบริษัทวิศวกรของคนไทย จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยให้บริการ การจัดฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้บริหาร นักลงทุน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งให้บริการการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลกรภายในหน่วยงานในรูปแบบ In-house Training

ติดต่อเรา

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด

ที่ตั้ง: 154 ซอยลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศ) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

Phone: 094-871-4422

Fax: 02-734-1089

Eamil: penthailand2016@gmail.com