บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ การใช้งาน และบำรุงรักษา

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับการสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินให้กับการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ การใช้งาน และบำรุงรักษา: (Underground Transmission and Distribution Systems Infrastructure for Modern Citied: Technologies, Design, Construction, Installation, Testing, Operation and Maintenance)" วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมี ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศร่วมบรรยาย โดยมีผู้บริหาร วิศวกร ช่างเทคนิค และอาจารย์จากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนาและฝึกปฏิบัติงานจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com