บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่สะสมพลังงานด้วยตนเอง

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับการสร้างบุคลากรทางด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่สะสมพลังงาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่สะสมพลังงานด้วยตนเอง: โซลาร์บนหลังคา โซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์สูบน้ำ และโซลาร์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Design, Installation, Operation and Maintenance of Electricity Generation from Solar Energy and Battery Storage DIY: Solar rooftop, Solar floating, Solar water pumping and Solar powered EV charging station)" วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมี ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีท่านอาจารย์และวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com