บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เชิงนวัตกรรม: ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการประยุกต์ใช้งาน

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับกิจกรรมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เชิงนวัตกรรม: ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการประยุกต์ใช้งาน (Innovation Design and Construction of Unmanned Vehicles (Drones): Software, Hardware and Applications)" วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนา และมีทีม Pegasus แชมป์โลกในการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับนานาชาติปี 2022 (AUAS 2022) ที่ USA และรองแชมป์โลกปี 2023 เป็นวิทยากรบรรยายนำโดย พล.อ.ท. ผศ.ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย Vice President, PEN Academy อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ น.ท.รศ.ดร.ปริญญา อนันตชัยศิลป์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com