บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง และการเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้า

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทดสอบไฟฟ้าแรงสูงและการเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้า (High Voltage Testing and Online Monitoring of Electrical Equipment)" วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

โดยมี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีท่านอาจารย์และวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com