บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การประเมินสภาพฉนวนโดยการทดสอบแบบไม่ทำลายและการป้องกันความเครียดทางไฟฟ้าสำหรับฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินสภาพฉนวนโดยการทดสอบแบบไม่ทำลายและการป้องกันความเครียดทางไฟฟ้าสำหรับฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (Insulation Condition Assessment by Non-Destructive Testing and Electrical Stress Protection for High Voltage Apparatuses)" วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

โดยมี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีท่านอาจารย์และวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com