บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ตอนที่ 2)

เทคโนโลยีบล็อกเชน
โดย ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กรรมการบริหาร IEEE Thailand Section และ IEEE Power & Energy Society – Thailand

บล็อกเชน (blockchain) คือ รายการบัญชีแบบกระจายศูนย์สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อขายระหว่างคู่ค้า ซึ่งรายการบัญชีแบบดั้งเดิมเป็นการบันทึกรายการลงบนกระดาษหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งรายการ และเมื่อบันทึกรายการเต็มหน้ากระดาษก็ขึ้นหน้าใหม่ทำกระบวนการซ้ำเดิมแล้วจัดเรียงเป็นหน้าๆ ต่อเนื่องกันไป ด้วยวิธีการของบล็อกเชน แต่ละบล็อกเปรียบเหมือนหนึ่งหน้า การทำรายการซื้อขายถูกตรวจสอบความถูกต้องและเขียนลงไปในบล็อก และเมื่อเขียนเต็มบล็อกก็สร้างบล็อกใหม่ซึ่งต่างจากรายการบัญชีแบบดั้งเดิม

Source: Microsoft
Source: https://vitalflux.com/blockchain-linked-list-like-data-structure/

โดยระบบของบล็อกเชนจะสร้างค่าแฮช (hash value) เป็นจำนวนเชิงสุ่มผลิตขึ้นโดยอัลกอริทึ่มบนฐานของข้อมูลในบล็อก หลังจากนั้นค่าแฮชนี้ถูกนำมาเขียนเป็นข้อมูลส่วนแรกในบล็อกใหม่ ด้วยเหตุนี้บล็อกจึงเชื่อมโยงด้วยกันเป็นโซ่ (chaining) ตามชื่อที่เรียกว่า “บล็อกเชน” ถ้าผู้ใดพยายามที่จะเปลี่ยนข้อมูลส่วนแรกในบล็อกก่อนหน้านี้ ค่าแฮชก็จะไม่ตรงกับค่าที่ถูกเขียนในบล็อกใหม่อีกต่อไป และความพยายามดังกล่าวจึงเป็นโมฆะไป ดังนั้นการบันทึกรายการข้อมูลบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงทำโดยการใช้บล็อกเชน

Source: Microsoft
Source: https://vitalflux.com/blockchain-linked-list-like-data-structure/

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ตอนที่ 3)