บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

PEN Academy จัด In-house training เรื่อง การติดตั้ง EV charging station สำหรับคอนโดมิเนียม

นการประชุมใหญ่ของอาคารชุดบ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2565 โดยมีคุณนิธิ อาจองค์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ลงไปสู่ภาคประชาชนให้เข้าใจได้ถูกต้อง ใช้งานได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ขอขอบคุณ คุณประมวลชัย (พี่ตั้ม) ที่ให้ความไว้วางใจ PEN Academy และกรุณาช่วยประสานให้เกิดกิจกรรมดีๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม