บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

Solar Rooftop Project Development

PEN Academy จัดการฝึกอบรมแบบ On the Job Training เรื่อง โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ให้ คุณฤทธิรงค์ คุณูปการ กรรมการผู้จัดการ ทีมวิศวกร และช่าง ของบริษัท เพาเวอร์ออลเทค จำกัด หรือ PAT เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการแสวงหาโอกาสการต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทีมงาน PAT ต้องเข้าอบรมทั้งในห้องและลงมือปฏิบัติงานในการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 13 kW เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้อาคารสำนักงานของ PAT จากการทำงานร่วมกันเราพบว่า PAT สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณปีละ 19,000 kWh และลดค่าไฟฟ้าลงประมาณ 83,000 บาท/ปี พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้ 10 ตัน/ปี

ด้วยประโยชน์ที่ได้รับพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PAT ร่วมกับ PEN Academy ดำเนินการเพิ่มอีก 2 โครงการบนหลังคาอาคารของธุรกิจในครอบครัว โดยมีกำลังผลิตติดตั้งขนาด 26 kW และ 37 kW เป็นลำดับต่อไป