บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา

IEEE PES - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 13-15 มี.ค. 2562 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยมีคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาฯ IEEE PES กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากร กรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ Session chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรกับผู้เชี่ยวชาญระบบสานไฟฟ้าใต้ดินจาก MEA, PEA, KMITL, ABB, Schneider, CCT, CWT มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจาก 3 การ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย หน่วยงานและบริษัทต่างๆ ร่วม 120 คน และบูธจาก Sponsor ต่าง ๆ