บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การทดสอบไฟฟ้าแรงสูงและการเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้า (High Voltage Testing and Online Monitoring of Electrical Equipment)

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับการสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทดสอบไฟฟ้าแรงสูงและการเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้า (High Voltage Testing and Online Monitoring of Electrical Equipment)" วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman

ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีท่านอาจารย์และวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น

ยุทธการครั้งต่อไปจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ด้วยตนเอง: โซลาร์บนหลังคา โซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์สูบน้ำ และโซลาร์สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า”ในวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com