บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

สัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน

IEEE Power & Energy Society - Thailand และ IEEE Thailand Section ร่วมกับ PEN จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน" ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

การสัมมนานี้ มี ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกฯ IEEE Thailand Section เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาฯ IEEE PES กล่าวรายงาน และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน. กฟภ.รวมทั้งบริษัทเอกชนจากทั้งภายในและต่างประเทศร่วมบรรยาย และมีผู้สนใจจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน