บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับความเป็นกลางทางคาร์บอน: เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน โมเดลธุรกิจ และการใช้งานจริง

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับกิจกรรมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Grid Modernization and Smart Grid โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับความเป็นกลางทางคาร์บอน: เทคโนโลยี การออกแบบ หลัการทำงาน โมเดลธุรกิจ และการใช้งานจริง: Technologies, Design, Operation, Business Models and Real Implementation)" วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

โดยมี ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศร่วมบรรยาย โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและวิศวกรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนาและร่วมกิจกรรม Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูล eMail: penthailand2016@gmail.com
หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com