บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดินสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบราง การกลั่นและปิโตรเคมี ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับการสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดินสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบราง การกลั่นและปิโตรเคมี ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล: การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ไขปัญหา: (Earthing and Equipotential Bonding System for Electrical System, Railway, Refinery and Petrochemical, Communication and Telecommunication System, Computer and Data Centers: Design, Installation Testing and Solutions)" วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

โดยมี ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีท่านอาจารย์และวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศร่วมบรรยาย โดยมีผู้บริหารและวิศวกรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนา