บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการผลิต ติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย์

ความภาคภูมิใจในกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่/รุ่นน้อง-อาจารย์/ลูกศิษย์ กับการสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

PEN Academy จัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง "การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการผลิต ติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย์ (High Voltage Equipment Testing and Online Monitoring for Production, Installation, Operation, Maintenance and Asset Management)" วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม บางกอก เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ ที่ปรึกษา PEN Academy เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย

มีท่านอาจารย์และวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ และอาจารย์ เป็นต้น