บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การประยุกต์เทคโนโลยีพลิกโฉมอัจฉริยะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีพลิกโฉมอัจฉริยะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ (Application of Disruptive Technologies for Developing the Economic Corridor and Smart City Infrastructure)" วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม บางกอก เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ ที่ปรึกษา PEN Academy เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย

มีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ และท่านอาจารย์ เป็นต้น