บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

โครงสร้างพื้นฐานระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบริหารโครงการ

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบริหารโครงการ (Underground Power Cable Systrm Infrastructure: Technologies, Design, Constuction, Installation, Testing, and Project Management)" วันที่ 1-3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม บางกอก เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ ที่ปรึกษา PEN Academy เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย

มีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบสายไฟฟ้าใต้ดินระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และคณาจารย์ เป็นต้น ภายในงานยังมีการทำ Workshop สาธิตและทดลองปฎิบัติจริงกับสายเคเบิลใต้ดินอีกด้วย