บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับพลังงานยุคดิจิทัล: เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และการใช้งานจริง

PEN Academy จัดสัมมนาเชิงวิชาการแบบ New Normal เรื่อง "Grid Modernization and Smart Grid โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับพลังงานยุคดิจิทัล: เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และการใช้งานจริง (Grid Modernization and Smart Grid for Energy in Digital Era)" วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรม รามาดา บาย วินด์แฮม บางกอก เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ ที่ปรึกษา PENA เป็นประธานเปิดการสัมมนา พลอากาศโท ผศ. ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย รองประธานกรรมการ PEN Academy กล่าวเปิดสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และอาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการและอาจารย์ เป็นต้น