บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม รามาดา บาย วินด์แฮม บางกอก เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ ที่ปรึกษา PENA เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการ และผู้ผลิตเทคโนโลยีระดับมืออาชีพของประเทศ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการและอาจารย์ จากทั่วภูมิภาคของประเทศ ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รวมกิจกรรมเป็นหลัก จึงต้องมีมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 อย่างเข้มข้น ด้วยจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ และ social distancing เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมคราวนี้ให้ไม่เกิน 50 คน จากความจุของห้องที่รองรับได้กว่า 130 คน

ยุทธการครั้งต่อไปจะจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "Grid Modernization and Smart Grid โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับพลังงานยุคดิจิทัล: เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และการใช้งานจริง (Grid Modernization and Smart Grid for Energy in Digital Era) ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรม รามาดา บายวินด์แฮม บางกอกเจ้าพระยาปาร์ค ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com