ลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

การออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแบตตอรี่ด้วยตนเอง:โซลาร์บนหลังคา โซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์สูบน้ำ และโซลาร์สถานี ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

(Design, Installation, Operation and Maintenance of Electricity Generation from Solar Energy and Battery Storage DIY: Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pumping and Solar EV Charging Station)

21 - 23 กันยายน 2565 สำนักงานใหญ่
 สาขา


*
*

*

*


*
-
-
*

  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  • ท่านละ 12,000 บาท + VAT 840 = 12,840 บาท
  • ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%

  อัตรานี้รวมค่าเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารว่าง และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

  การชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4
  • *** กรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***
  • กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน
  • "หากผู้สัมมนาต้องการให้จัดอาหารพิเศษ เช่น มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ที่คุณสาริณี โทร. 09 4871 4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com"